iSavi卫星通讯终端

网站首页    新产品    iSavi卫星通讯终端

功能特点: 

      •通过智能手机或平板电脑进行可靠卫星连接 ; 

      •语音、数据和文本 ; 

      •结构紧凑,便于携带 ; 

      •WiFi连接:30米范围内与朋友和同事共享; 

      •用户友好的操作,通过智能手机APP应用 ; 

      •功耗低,可通过交流电源适配器、车载充电器或太阳能板给电池充电 ; 

      •内置防火墙 ; 

      •防尘和防淋(IP65)。


2018年2月26日 18:49
浏览量:0
收藏